De kracht
van Lokaal

"Wij geloven in de kracht van lokaal."

- SDG Lokaal - 

Vanuit deze kracht versterken we lokale teams om met hun gemeenschappen duurzaam door te pakken en hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) te versnellen. Hiervoor kunnen zij hun eigen SDG Lokaal starten

Met elkaar identificeren we de meest krachtige randvoorwaarden voor een sterke, eigen SDG Lokaal organisatie en bieden we ondersteuning bij de inrichting en het uitrollen ervan. Denk hierbij aan een praktisch platform, passende programma’s, relevante partners, proeftuin mogelijkheden, podium en ondersteuning bij positionering. 

Iedereen z'n eigen SDG Lokaal voor een mooie, sterke samenleving


Ontdek meer

SDG symposium - 7 feb 2023

Hier vind je de terugblik >

Lokaal duurzaam doorpakken?

Ons team helpt je graag verder >

SDG Lokaal in de praktijk

Ontdek Stichting Oosterhout SDG Lokaal >

We staan op een kantelpunt

Bijna zeven jaar geleden hebben we ons als land verbonden aan de 17 SDG's. Nog zeven jaar te gaan voor 2030. Dan moeten we ze samen behaald hebben. We hebben nog een flinke weg te gaan, maar gelukkig leven ze steeds meer.

Lokaal versterking nodig voor versnelling

In veel gemeenschappen wordt al hard gewerkt aan duurzaamheid en de SDG's. Wel hebben teams die hier druk mee zijn vaak meer draagvlak, draagkracht en versnelling nodig. Regelmatig lopen ze vast op 'hoe nu verder?' en 'hoe houden we dit vol?' Hetzelfde geldt voor gedreven individuen. Soms pittig, maar dit is juist het moment om duurzaam door te pakken

Maak jezelf en elkaar sterk met SDG Lokaal

Daarom optimaliseert SDG Lokaal de condities voor lokale initiatiefnemers en teams die hun gemeenschap van binnenuit sterker willen maken. Belangrijk dat juist zij duurzaam door kunnen pakken. Er schuilt namelijk veel kracht in 'lokaal'.

Vertrekken vanuit unieke lokale kracht

Wij geloven in de kracht van lokaal, want lokaal is dichtbij en eigen. Lokaal maken wij mensen eerder iets van onszelf en van elkaar. Lokaal komen verbindingen relatief natuurlijk en intrinsiek gedreven tot stand. Zo ook een mooie, sterke samenleving waarin we het goed hebben met elkaar.

"Voor een samenleving waarin we het goed hebben met elkaar"
- SDG Lokaal - 

In beeld, bundelen en in beweging

SDG Lokaal helpt je om:

1) je unieke lokale kracht helder in beeld te krijgen en deze te matchen met de SDG's
2) krachten te bundelen om hier (nog meer) werk van te maken 
3) je unieke kracht en SDG bijdrage versneld in beweging te brengen en te houden 

Lokale gemeenschappen

We zijn er voor iedere lokale gemeenschap die duurzaam wil doorpakken. Denk hierbij aan:
  • gemeenten
  • stadsdelen
  • (bio)regio's
  • bedrijventerreinen
  • en andere plek-specifieke groepen

Lokale teams zijn de sleutel

Wij geloven in lokale teams die hun gemeenschap van binnenuit versterken en vanuit daar hun lokale bijdrage aan de SDG's kunnen versnellen. Met, en in sommige gevallen vanuit, een betrokken lokale overheid, maar onafhankelijk van politieke voorkeur en ambtstermijnen. Idealiter in toenemende samenwerking met het lokale bedrijfsleven, met inwoners, met kennisinstellingen en met financiële instellingen.

Zo zorgen ze dat duurzaam doorpakken, incl. doorpakken op de SDG's, steeds meer samenspel wordt, gedragen door de gemeenschap.

Op onze beurt versterken wij deze teams om dit zo gegrond, impactvol en duurzaam mogelijk te kunnen doen en belangrijk: vol te kunnen houden, met veel voldoening. 

Iedereen z'n eigen SDG Lokaal

Vandaar dat we iedereen met een lokaal team of ieder die zo'n team wil starten helpen om een eigen 'SDG Lokaal' te starten. Of, als dit beter past, de bestaande organisatie te optimaliseren met behulp van de uitgangspunten en mogelijkheden voor een eigen SDG Lokaal. 

Zo'n eigen 'SDG Lokaal' is een organisatievorm waarbij positieve impact vanuit de unieke lokale kracht centraal staat, lokaal-logisch gematcht met de SDG's. Met een lokaal kernteam dat in staat is de gemeenschap hiertoe optimaal te motiveren en te mobiliseren. Zelf en met een groeiend netwerk aan partners. 

Een mooi voorbeeld hiervan is Stichting Oosterhout SDG Lokaal, dat lokaal zelfs aanleiding gaf voor een SDG-gedreven coalitieakkoord.

Nieuwsgierig? 

> Heb je al een team dat jullie lokale bijdrage aan de SDG's aanjaagt en borgt? Super! Laat ons hier vooral weten wat je nodig hebt om hier nog sterker in te worden of check met ons hoe je duurzaam door kunt pakken. 

> Ben je wel met duurzaamheid bezig, maar heb je de brug naar de SDG's nog niet geslagen of nog heb je geen lokaal team? Neem gerust contact op, we helpen je graag stap voor stap op weg. 

©2024 - SDG Lokaal.