Het Landelijke 
SDG Symposium '23

Niet zomaar een symposium

Op 7 februari 2023 brachten we tijdens het eerste landelijke SDG Symposium samen #deKrachtvanLokaal in beeld en tot leven. Hoe? Onderstaande video en bijbehorende LinkedIn post geven je een eerste impressie. Zo ook de korte weergave en de terugblik op het programma. Binnenkort volgen hier ook de foto's en de live schetsen die ter plekke gemaakt zijn als samenvatting. Snel meer! 

#deKrachtvanLokaal tot leven

De video in deze LinkedIn post geeft je een goed beeld van de dag. Scroll binnen de post even naar beneden, dan verschijnt deze vanzelf. Volg je ons al op LinkedIn? Regelmatig delen we hier nieuws en inspiratie om samen de lokale impact beweging alle kracht bij te zetten die nu nodig is om er duurzaam op door te kunnen pakken. Hier vind je ons: https://www.linkedin.com/company/sdg-lokaal/ Korte weergave van het programma

15:00 uur INLOOP 
- ontvangst - Warm Oosterhouts onthaal en muzikale begeleiding.

15:45 uur OPENING
- Je plek doet ertoe! - Start plenair programma.

16:00 uur DEEL 1. Kracht in beeld
De kracht van lokaal in beeld - In een live co-creatie sessie ontdekten we waar de kracht van lokaal zit.

17:15 uur DEEL 2. Krachten bundelen
- Krachten bundelen voor lokaal - Samen versterkten we de randvoorwaarden voor lokale versnelling aan 1 van de twaalf duurzame doorpaktafels.

18:05 uur PAUZE. Eten en ontmoeten
- Ontmoeting - we ontmoetten elkaar onder genot van heerlijk lokaal eten.

18:45 uur DEEL 3. Kracht van lokaal in beweging
Duurzame doorpakkers in de praktijk - In gesprek met koplopers.
Plekberaad in de praktijk - Wat doet dit met de kracht van lokaal.
Feestelijke lancering SDG Lokaal en afsluiting.

20:15 uur BORREL. Nieuwe verbindingen maken en bestaande versterken.
- borrel - gelegenheid tot napraten en netwerken

Terugblik op het programma


ONTVANGST

15:00 uur – Een warm Oosterhouts onthaal

Alvast een moment om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te nemen. Rond 15.30 begeleidden we het publiek op creatieve wijze de zaal in. 

OPENING

15:45 uur – Je plek doet ertoe

Na een energieke boost nam George Parker iedereen mee naar een wel heel bijzondere plek: ieders eigen plek. Hier werden vervolgens 7 generaties voor hen en 7 generaties na hen uitgenodigd en om advies gevraagd. Wat bleek: weten waar je staat maakt een wereld van verschil. We lieten iedereen spelen met hun vertrekpunt en samen kwamen we tot een wolk van woorden die de kracht van lokaal concreet maakten. Onze dagvoorzitter Lieke Lamb nam het publiek vervolgens mee door het programma van de rest van de dag. 

DEEL 1. KRACHT IN BEELD

16:00 uur – De kracht van lokaal in beeld

In een live co-creatie sessie ontdekten we samen waar de kracht van lokaal zit. Merlijn Twaalfhoven begeleidde deze unieke sessie met George Parker (veranderkunstenaar), Sara de Monchy (programmamaker en regisseur), Judith Maas (directeur SDG Nederland), Ineke Hurkmans (voorzitter Raad van Inspiratie SDG Lokaal), Mark Buijs (burgemeester Oosterhout) en Nicolette Loonen (mede-oprichter SDG Lokaal). Merlijn zette hen en het publiek concreet aan het werk door een beeld te schetsen van 2050, 2030 en 2025. Vervolgens werd duidelijk dat en hoe je hier direct op door kon pakken, zowel met SDG Lokaal als met SDG Nederland. 

DEEL 2. KRACHTEN BUNDELEN

17:15 uur – Samen randvoorwaarden voor lokale versnelling versterken

Deelnemers konden aanschuiven bij één van de twaalf duurzame doorpaktafels om samen tot een advies te komen voor optimale lokale randvoorwaarden: 
 1. Nieuwe financiering mogelijk maken - Stichting 0.0 / De Fruitmotor (Dennis Kerkhoven, Michiel Kortstee en Henri Holster)
 2. Duurzaamheid lokaal in kaart voor een sterke start - SDG Traineeship / The Rock Group (Cas Smitsmans en Camiel Spruit)
 3. Grote doorbraken creëren incl. blokkades opheffen - Giant Leapers (Marianne Lanting en David Smith)
 4. Vragen stellen als antwoord op leiderschap duurzaam maken - Business School Nederland (Sem de Vries, Guus Goris en Anita Moolhuizen)
 5. Versnellen van duurzaam ondernemerschap - Koploperproject (Jaap de Vries en Martin Leemans)
 6. Samen impact vieren en van elkaar leren - De Groene Pluim (Henk Krols en Bianca van Poppel)
 7. Elkaar vinden in impact intenties en samen doorpakken - SDG House / Good2Connect (Rigo Stegeman)
 8. Sterke lokale gemeenschappen bouwen - Connect4Value (Olette Bollen en Ivan Valencia Saez)
 9. Natuur in de hoofdrol om het goed te hebben samen - IVN (Joost Barendrecht en Lies van Zundert)
 10. Met reporting je duurzame verhaal van iedereen maken - CF Report (Pieter Koenders en Christiaan Pennings)
 11. Samenleving bij elkaar brengen in 1 huiskamer - Theek5 (Paul Adels en Sophie Floor Wartenbergh)
 12. Lokale cultuur: vind ruimte, vermijd valkuilen - Real Stories Real Impact (Jurjen de Jong en Marie-Louise de Jong)
Hierop volgden presentaties van de tafel hosts die hun belangrijkste bevindingen en aanbevelingen deelden om hier direct duurzaam op door te kunnen pakken.
PAUZE – ETEN EN ONTMOETEN

18:05 - Gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van eerlijk lokaal eten.

DEEL 3. KRACHTEN IN BEWEGING

18:45 uur – Duurzame doorpakkers in praktijk - in gesprek met koplopers

Lieke Lamb ging in gesprek met duurzame koplopers, zoals Joram van Donk van 8RHK, 1e SDG regio van Nederland, Petra Boorsma van Biosintrum, Carl Samuels als opgaveleider duurzaamheid bij de Gemeente Bergen op Zoom en Duncan Buisman van Oosterhout SDG Lokaal om met hen te bespreken hoe zij hun lokale kracht inzetten, krachten bundelen en in beweging krijgen. En met versterkers van #deKrachtvanLokaal om deze in beweging te krijgen, waaronder Marleen Janssen Groesbeek van Het Groene Brein, Juultje van der Wijk van de Rabobank, Sophie Floor Wartenbergh van de Regeneratie Coöperatie, Laura de Graaff van Bureau Burgerberaad, Willem-Jan van der Zanden, wethhouder duurzaamheid bij de Gemeente Oosterhout en Linda van Beek, namens UN Global Compact Network Netherlands. 

19:25 uur – Plekberaad in de praktijk - wat doet dit met de kracht van lokaal
Merlijn Twaalfhoven liet in de live co-creatie sessie eerder al zien hoe je de kracht van lokaal in beeld kunt krijgen. In deze sessie over plekberaaden bespreekt hij met ervaringsdeskundigen hoe een plekberaad kan leiden tot lokaal kracht in beeld krijgen, impactvol krachten bundelen en deze duurzaam in beweging brengen. 

19:50 uur – Feestelijke lancering SDG Lokaal en afsluiting
We sloten af met de feestelijke overdracht van NL Kantelt naar SDG Lokaal, door Sharona A. Ceha, Marleen Janssen Groesbeek en Ineke Hurkmans aan Nicolette Loonen, Miranda van Gend, Guido Hamelink en grondlegger Aad Jörgens. Aad werd vervolgens verrast door welverdiende een erespeld van de Gemeente Oosterhout, waarna iedereen aan de Oosterhoutse borrel kon beginnen.  

BORREL

20:15 uur – Nieuwe verbindingen en bestaande versterken

Nog lang werd er nagepraat, geborreld en genetwerkt, waaruit ongetwjfelt een boel in beweging is gekomen. Wat een mooie dag!

Niet zomaar een opbouw

De opbouw van het programma maakte niet alleen de kracht van lokaal beleefbaar inclusief hoe het is om krachten te bundelen om deze in beweging te krijgen. Deze was ook in lijn met de aanvliegroute die we als SDG Lokaal en partners voor ogen hebben voor iedereen die lokaal duurzaam door wil pakken: 

 1. Kracht in beeld
  samen een beeld schetsen van de kracht van lokaal en van wat er
  nodig is om het goed te hebben met elkaar, in lijn met deze kracht

 2. Krachten bundelen
  concreet aan de slag om hier de koers op te baseren en om de
  randvoorwaarden voor duurzaam doorpakken te optimaliseren

 3. Kracht in beweging
  ervaren en faciliteren dat dit leidt tot het versterken van lokale
  gemeenschappen en het versnellen van lokale bijdrage aan de SDG’s

Dus, laten we nu samen doorpakken met de kracht van lokaal, voor een mooie, sterke samenleving.

©2023 - SDG Lokaal.